www.onsemantic.com
전체 제품 납기일 리스트 7일 이하, 14일 이하, 21일 이하, 28일 이하 | 2020-05-30 현재, 총 137개
수주번호 수주처 품명 규격 재질 수량 납기일 잔여일
  2003-071 에이엠텍 3KF INSERT 3KF-3.56xR0.45 CERMET 1000 2020-06-30 30
  2004-004A 동국제강(부산) BACK UP ROLL Ø102x295L PSTCW12 40SET 2020-06-10 10
  2004-004B 동국제강(부산) BACK UP ROLL Ø102x380L PSTCW12 10SET 2020-06-10 10
  2004-005 포스코-마하라슈하트라 WORK ROLL Ø80x2235.5L PSTCW12 20SET 2020-06-10 10
  2004-006A 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER제작 Ø201x600Lx32NT SUS440C 1 2020-05-31 0
  2004-006B 롯데케미칼(여수) SHAFT Ø120x1018L SUS420J2 1 2020-05-31 0
  2004-006C 롯데케미칼(여수) FLANGE Ø140xØ65x52T SUS420J2 2 2020-05-31 0
  2004-006D 롯데케미칼(여수) COVER Ø140xØ86x6T SUS420J2 2 2020-05-31 0
  2004-007A 신라메탈 SLITTER KNIFE Ø160xØ90x3T SKH-51 30 2020-05-31 0
  2004-007B 신라메탈 SLITTER KNIFE Ø160xØ90x5T SKH-51 30 2020-05-31 0
  2004-009 동국제강(포항) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-61 10 2020-05-31 0
  2004-016A 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER Ø200x300Lx32NT SUS420J2+G3 1 2020-05-31 0
  2004-016B 코오롱플라스틱 SHAFT Ø120x717L SUS420J2 1 2020-05-31 0
  2004-016C 코오롱플라스틱 FLANGE Ø140xØ65.5x28T SUS420J2 2 2020-05-31 0
  2004-016D 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 10Tx30Wx300L G3 1 2020-05-31 0
  2004-017 KG동부제철-인천 TRIMMER KNIFE Ø450xØ350x35.7T KDAIS 4 2020-06-12 12
  2004-020 삼박엘에프티(아산) T.C R/T CUTTER Ø200x600Lx8NT SUS304+TC 2SET 2020-06-10 10
  2004-021 삼박엘에프티(아산) T.C BED KNIFE 25.1Tx25.1Wx610L TC(SB50) 2 2020-06-10 10
  2004-027A 현대제철(당진) 2열연 CROP SHEAR KNIFE 100Tx205Wx2178L CW1 10 2020-09-30 122
  2004-027B 현대제철(당진) 2열연 CROP SHEAR KNIFE 100Tx175Wx2178L CW1 10 2020-09-30 122
  2004-028 한국특수형강(녹산) ANGLE CUTTER(A150X150하) 60Tx243Wx648L SKD-61 2 2020-05-31 0
  2004-029 한국오웬스코닝 CUTTER Ø100.203x203.2Lx80NT SKD-11 50 2020-08-31 92
  2004-032 포스코(포항) 12 SHEAR KNIFE 32Tx190Wx210L SKD-61 20EA 2020-06-12 12
  2004-033 포스코(포항) KNOCK DOWN KNIFE 32Tx150Wx150L KP4M 6EA 2020-06-12 12
  2004-034 포스코(포항) CUTTING TOOL 89Tx216Wx239.1L SKD-11 1SET 2020-06-15 15
  2004-046 KG동부제철-인천 TRIMMER KNIFE Ø450xØ350x35.7T KDAIS 10 2020-06-12 12
  2004-052A 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx183Wx255L CWMX 30 2020-08-15 76
  2004-052B 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx193Wx255L CWMX 40 2020-08-15 76
  2004-057A 동국제강(신평) ANGLE CUTTER(75X75)상 50Tx208Wx559L SKD-61 1 2020-05-31 0
  2004-057B 동국제강(신평) ANGLE CUTTER(75X75)하 50Tx194Wx559L SKD-61 1 2020-05-31 0
  2004-058A 동국제강(신평) ANGLE CUTTER(40X40)상 50Tx182Wx559L SKD-61 1 2020-05-31 0
  2004-058B 동국제강(신평) ANGLE CUTTER(40X40)하 50Tx172Wx559L SKD-61 1 2020-05-31 0
  2004-060 포스코(포항) CUTTING TOOL 93.5Tx216Wx239.1L SKD-11 1SET 2020-06-15 15
  2004-061A 포스코(포항) SAMPLE CUTTER Ø80x21L SKD-11 3EA 2020-06-10 10
  2004-061B 포스코(포항) SAMPLE CUTTER 34Tx65Wx65L SKD-11 3EA 2020-06-10 10
  2004-062A 포스코(광양) NOTCHER KNIFE 80Tx200Wx400L SKD-11 2EA 2020-06-10 10
  2004-062B 포스코(광양) NOTCHER KNIFE 80Tx245Wx450L SKD-11 2EA 2020-06-10 10
  2004-065 포스코(광양) T/R KNIFE Ø260xØ140x30T KDAIS 12EA 2020-06-15 15
  2004-066 동국제강(포항-봉강) BLADE(D30-40) 65Tx125Wx330L SKD-61 8 2020-05-31 0
  2004-067 동국제강(포항-봉강) BLADE 40Tx160Wx220L SKD-61 10 2020-05-31 0
  2004-068 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx190Wx800L SKD-61 2 2020-05-31 0
  2004-069 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 10Tx30Wx300L G-3 5 2020-05-31 0
  2004-070A 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER Ø201x800(200X4)Lx32NT SUS440C 2 2020-06-10 10
  2004-070B 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x1143L SUS420J2 2 2020-06-10 10
  2004-070C 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER SHAFT COVER Ø140xØ70x52T SUS420J2 4 2020-06-10 10
  2004-071A 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER제작 Ø201x600Lx32NT SUS440C 3 2020-06-10 10
  2004-071B 롯데케미칼(여수) SHAFT Ø120x1018L SUS420J2 3 2020-06-10 10
  2004-071C 롯데케미칼(여수) FLANGE Ø140xØ65x52T SUS420J2 6 2020-06-10 10
  2004-071D 롯데케미칼(여수) COVER Ø140xØ86x6T SUS420J2 6 2020-06-10 10
  2005-001 한국오웬스코닝 CUTTER Ø127.32x203.2Lx100NT SKD-11 2 2020-06-15 15
  2005-002A 금강철강 SLITTER KNIFE Ø339.8xØ216x15T KD11MAX 46EA 2020-06-25 25
  2005-002B 금강철강 SLITTER KNIFE Ø310xØ190x10T KD11MAX 46EA 2020-06-25 25
  2005-003 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1710L PSTCW12 3SET 2020-07-03 33
  2005-004 영동코일센타 CORE DRUM Ø300xØ100x4T S45C+인청동 30EA 2020-06-15 15
  2005-005 동국제강(부산) CHOPPER KNIFE 30Tx80Wx300L CW1 24EA 2020-07-15 45
  2005-006 한국바스프(예산) FEED ROLL Ø60x817Lx120NT PSTCW12 3EA 2020-06-30 30
  2005-007 한국바스프(예산) DIE PLATE 44Tx106Wx998L SKD-61 1EA 2020-06-12 12
  2005-008 에스엘 SLITTER KNIFE Ø242xØ110x10T KD11MAX 60EA 2020-06-10 10
  2005-009 현대제철(냉연1) WORK ROLL Ø78x2380L PSTCW12 10SET 2020-06-24 24
  2005-010A 포스코(포항) DEBURR KNIFE 30Tx70Wx506L SKD-11 12EA 2020-06-15 15
  2005-010B 포스코(포항) DEBURR KNIFE 30Tx70Wx376L SKD-11 12EA 2020-06-15 15
  2005-011A 포스코(광양) CLIPPING SHEAR 60Tx180Wx720L SKD-11 2EA 2020-06-29 29
  2005-011B 포스코(광양) CLIPPING SHEAR 60Tx210Wx740L SKD-11 2EA 2020-06-29 29
  2005-012A 포스코(포항) 18 SHEAR KNIFE 56Tx100Wx106L SKD-61 5EA 2020-06-29 29
  2005-012B 포스코(포항) 18 SHEAR KNIFE 56Tx99.5Wx100L SKD-61 5EA 2020-06-29 29
  2005-013 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 1 2020-07-08 38
  2005-014 유니플러스 SUS R.T CUTTER제작 D200x600(200x3)x32NT SUS440C 1 2020-07-08 38
  2005-016A 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER Ø200x300Lx32NT SUS420J2+G3 1 2020-06-30 30
  2005-016B 코오롱플라스틱 SHAFT Ø120x717L SUS420J2 1 2020-06-30 30
  2005-016C 코오롱플라스틱 FLANGE Ø140xØ65.5x28T SUS420J2 2 2020-06-30 30
  2005-016D 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 10Tx30Wx300L G3 1 2020-06-30 30
  2005-017A 현대제철(포항) BLADE(R65-66U) 60Tx220Wx1150L SKD-61 1 2020-07-31 61
  2005-017B 현대제철(포항) BLADE(R65-66L) 60Tx204Wx1150L SKD-61 2 2020-07-31 61
  2005-017C 현대제철(포항) BLADE(R54-56U) 60Tx215Wx1150L SKD-61 1 2020-07-31 61
  2005-017D 현대제철(포항) BLADE(R54-56L) 60Tx200Wx1150L SKD-61 2 2020-07-31 61
  2005-017E 현대제철(포항) BLADE(R47-48U) 60Tx204Wx1150L SKD-61 1 2020-07-31 61
  2005-017F 현대제철(포항) BLADE(R47-48L) 60Tx230Wx1150L SKD-61 1 2020-07-31 61
  2005-017G 현대제철(포항) BLADE(R59-60U) 60Tx217Wx1150L SKD-61 2 2020-07-31 61
  2005-018 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx161Wx220L SKD-61 100 2020-06-25 25
  2005-019 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx164Wx140L SKD-61 40 2020-06-25 25
  2005-020 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 32Tx171Wx140L SKD-61 20 2020-06-25 25
  2005-021A 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx44.5Wx205L SKH-51 4 2020-06-26 26
  2005-021B 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx30Wx34.5L SKH-51 8 2020-06-26 26
  2005-023 금문철강 우레탄 ROLL Ø148/116xØ106x35T 고강파이프+우레탄 20EA 2020-06-26 26
  2005-024 금문철강 하나절단기 KNIFE 37Tx100Wx300L SKD-61 12EA 2020-06-16 16
  2005-025A 포스코(포항) WELDER SHEAR 35Tx60Wx1400L CWMX 2EA 2020-06-26 26
  2005-025B 포스코(포항) WELDER SHEAR 35Tx60Wx1440L CWMX 4EA 2020-06-26 26
  2005-026 포스코(광양) SCRAP CUTTER 30Tx50.15Wx234.4L CW1 20EA
20EA
2020-06-22 22
  2005-027A 현대제철(냉연1) 적치대 2530*1130*644 SS400 외 3SET 2020-06-12 12
  2005-027B 현대제철(냉연1) 적치대 1900*1150*885 SS400 외 6SET 2020-06-12 12
  2005-028 동국제강(포항-봉강) BLADE(3DU1319) 35Tx68Wx40L SKD-61 20 2020-06-30 30
  2005-029 한국제강 KNIFE 32Tx146Wx178L SKD-11 21 2020-07-15 45
  2005-030 세아제강(포항) KNIFE 34Tx45/42.32Wx320L SKD-11 4 2020-06-20 20
  2005-031 현대제철(포항) MOUNT SHEAR BLADE 120Tx250Wx515L SKT-4 4 2020-07-10 40
  2005-032 현대제철(냉연1) #1CGL 웰더 나이프 (상부) 10Tx90Wx2050L SKD-11 2 2020-06-25 25
  2005-033 동국제강(인천) D/V SHEAR 35Tx150Wx152L SKD-61 20EA 2020-06-19 19
  2005-034 동국제강(인천) D/V SHEAR 35Tx35Wx70.2L CW106 70EA 2020-07-20 50
  2005-035 동국제강(인천) F/Y SHEAR 35Tx155Wx180L SKD-61 4EA 2020-07-20 50
  2005-036 씨엠티 GUILLOTINE SHEAR 100Tx220Wx555L CW1 4EA 2020-06-19 19
  2005-037 포스코(포항) TUNDISH CUTTER 35Tx168Wx285L S45C 20EA 2020-07-07 37
  2005-038 제이원테크 스마트바 출구메저링휠 Ø133x26L PSTCW12 2EA 2020-06-19 19
  2005-039 동국제강(인천) D/V SHEAR 30Tx145Wx175L CW1 32EA 2020-07-07 37
  2005-040 동부(당진)PLTCM WORK ROLL Ø80x2011L PSTCW12 10SET 2020-07-07 37
  2005-041A 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE A 32Tx71Wx268L SKD-61 24 2020-07-21 51
  2005-041B 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE B 32Tx71Wx268L SKD-61 24 2020-07-21 51
  2005-042 현대제철(냉연1) #1CGL 크롭쉐어 나이프 (상) 25Tx90Wx2000L SKD-11 2 2020-06-25 25
  2005-043 대영테크 바와이져22 이동날 22.2Tx30Wx55L CW106 20EA 2020-06-15 15
  2005-044 현대제철(순천) NOTCHER KNIFE 40Tx120Wx720.34L SKD-11 2EA 2020-06-22 22
  2005-045 현대제철(순천) WORK ROLL Ø80x2406L PSTCW12 10SET 2020-07-22 52
  2005-046 현대제철(순천) CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L CW1 48EA
48EA
2020-07-13 43
  2005-047 환영철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35Tx150Wx152L CW1 50 2020-07-24 54
  2005-048 엘지상사 SLITTER KNIFE제작 D340xD230x10T KD11MAX 100 2020-07-24 54
  2005-049 엘지상사 RUBBER RING제작 ODxID270xT NBR 420 2020-07-24 54
  2005-050A 엘지상사 SHEAR BLADE 25Tx75Wx1050L SKD-11 3 2020-07-24 54
  2005-050B 엘지상사 SHEAR BLADE 25Tx83Wx1050L SKD-11 6 2020-07-24 54
  2005-051A 한국제강 KNIFE(A TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-61 20 2020-07-10 40
  2005-051B 한국제강 KNIFE(B TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-61 14 2020-07-10 40
  2005-052 시원코아 SLITTER KNIFE Ø225xØ120x6T SKD-11 60 2020-06-30 30
  2005-053A 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER Ø201x800(200X4)Lx32NT SUS440C 1 2020-07-20 50
  2005-053B 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x1143L SUS420J2 1 2020-07-20 50
  2005-053C 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER SHAFT COVER Ø140xØ70x52T SUS420J2 2 2020-07-20 50
  2005-054A 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER제작 Ø201x600Lx32NT SUS440C 2 2020-07-20 50
  2005-054B 롯데케미칼(여수) SHAFT Ø120x1018L SUS420J2 2 2020-07-20 50
  2005-054C 롯데케미칼(여수) FLANGE Ø140xØ65x52T SUS420J2 4 2020-07-20 50
  2005-054D 롯데케미칼(여수) COVER Ø140xØ86x6T SUS420J2 4 2020-07-20 50
  2005-055A 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx180Wx5200L CW1 3 2020-10-30 152
  2005-055B 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx150Wx5200L CW1 6 2020-10-30 152
  2005-056 KG동부제철-인천 TRIMMER KNIFE Ø450xØ250x35.7T KDAIS 15 2020-07-30 60
  2005-057 현대제철(냉연1) T/L B/R Ø134x80L SUJ2 60SET 2020-07-16 46
  2005-058 현대제철(인천) CROP SHEAR 40Tx145Wx330L CW106 6EA 2020-06-30 30
  2005-059 포스코(광양) T/R KNIFE Ø350xØ200x25T SKD-11 8EA 2020-07-08 38
  2005-060 포스코(광양) DCS KNIFE 25Tx75Wx2100L SKD-11 4EA 2020-07-10 40
  2005-061 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2100L PSTCW12 10EA 2020-07-10 40
  2005-062 금문철강(진천) 바와이져22 이동날 22.2Tx30Wx55L CW106 10EA 2020-06-15 15
  2005-063 포스코(광양) SAMPLE CUTTER 9Tx35Wx35L SKD-11 20EA 2020-06-30 30
  2005-064 씨엠티 GUILLOTINE SHEAR 120Tx250Wx675L CW1 1EA 2020-06-27 27
  2005-065 동국제강(인천) LINER 12Tx140Wx150L
22Tx60Wx100L
CW1 3EA
3EA
2020-06-30 30