www.onsemantic.com
전체 제품 납기일 리스트 7일 이하, 14일 이하, 21일 이하, 28일 이하 | 2020-03-30 현재, 총 156개
수주번호 수주처 품명 규격 재질 수량 납기일 잔여일
  2001-014 한국바스프(예산) R/T CUTTER Ø162.5x424Lx30NT SKH-51 3SET 2020-04-07 7
  2001-030A 코오롱플라스틱 LFT CUTTER KNIFE 10Tx50.61Wx400L G-3 24 2020-03-31 -0
  2001-030B 코오롱플라스틱 LFT BED KNIFE 12Tx30Wx401L G-3 2 2020-03-31 -0
  2001-032A 동국제강(인천) COLD SHEAR 70Tx200Wx2100L CW1 4EA 2020-03-31 -0
  2001-032B 동국제강(인천) COLD SHEAR 70Tx190Wx2100L CW1 2EA 2020-03-31 -0
  2001-033A 동국제강(인천) COLD SHEAR 50Tx170.6Wx1550L CW1 4EA 2020-03-31 -0
  2001-033B 동국제강(인천) COLD SHEAR 50Tx150Wx1550L CW1 2EA 2020-03-31 -0
  2001-042 현대제철(당진) SPM SHEAR KNIFE제작 40Tx150Wx2150L CW106 20 2020-04-30 30
  2002-016 현대제철(울산) SLITTER KNIFE Ø420xØ280x20T KD11MAX 150EA 2020-04-03 3
  2002-020 현대제철(냉연1) T/L B/R Ø134x80L SUJ2 90SET 2020-04-07 7
  2002-022 유니플러스 S.T R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+STELLITE12 1 2020-03-31 -0
  2002-023 유니플러스 T.C BED KNIFE 10Tx32Wx410L SUS304+TC 4 2020-03-31 -0
  2002-024 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x600(100x6)Lx8NT SUS304+TC 5 2020-04-20 20
  2002-028 포스코-마하라슈하트라 T/R KNIFE Ø350xØ220x25T KD11MAX 24EA 2020-03-31 -0
  2002-031 포스코(포항) DCS KNIFE 25.4Tx89Wx1850L SKD-11 1EA 2020-04-03 3
  2002-032 포스코(포항) WELDER SHEAR(UPPER) 10Tx90Wx2050L SKD-11 1EA 2020-04-03 3
  2002-038 한금(포항) SEPARATOR DISC Ø200xØ120x4T SKD-11 50 2020-03-31 -0
  2002-041 한국철강 CROP SHEAR BLADE 40Tx130Wx220L SKD-61 10 2020-03-31 -0
  2002-050 영일M&C T.C R.T CUTTER제작 D150x200Lx16NT SUS304+TC 1 2020-04-20 20
  2002-052 포스코(포항) SHEAR KNIFE 25Tx81Wx1355L
25Tx83Wx1355L
CWMX 1EA
1EA
2020-04-13 13
  2002-053A 포스코(포항) F/Y SHEAR 30Tx100Wx1440L SKD-11 1EA 2020-04-13 13
  2002-053B 포스코(포항) F/Y SHEAR 30Tx104Wx1440L SKD-11 1EA 2020-04-13 13
  2002-054A 엔투비 NOTCHER KNIFE 38.1Tx231.2Wx514.1L SKD-11 2EA 2020-04-13 13
  2002-054B 엔투비 NOTCHER KNIFE 38.1Tx254.8Wx635L SKD-11 2EA 2020-04-13 13
  2002-056 동국제강(인천) D/V SHEAR 35Tx150Wx152L CW106 20EA 2020-04-15 15
  2002-059 금강철강 SLITTER KNIFE Ø430xØ250x18T KD11MAX 40EA 2020-03-31 -0
  2002-060A 현대제철(냉연1) NOTCHER KNIFE 77Tx180Wx368L SKD-11 2 2020-04-16 16
  2002-060B 현대제철(냉연1) NOTCHER KNIFE 45Tx68.6Wx184L SKD-11 2 2020-04-16 16
  2002-060C 현대제철(냉연1) NOTCHER KNIFE 40Tx45Wx189L SKD-11 4 2020-04-16 16
  2002-063 위스컴(여수) ROTARY CUTTER 제작 Ø201x600Lx32NT SUS440C 1 2020-03-31 -0
  2002-064A 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx225Wx800L SKD-61 1 2020-04-15 15
  2002-064B 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx190Wx800L SKD-61 1 2020-04-15 15
  2002-065 동국제강(포항-봉강) BLADE(D30-40) 65Tx125Wx330L SKD-61 6 2020-04-15 15
  2002-066 현대제철(냉연2) WORK ROLL Ø80x2110L PSTCW12 20SET 2020-04-23 23
  2002-067 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx190Wx800L SKD-61 2 2020-04-20 20
  2002-069 동국제강(인천) D/V SHEAR 35Tx35Wx70.2L CW106 70EA 2020-04-30 30
  2002-070 동국제강(인천) D/V SHEAR 30Tx145Wx175L CW1 32EA 2020-04-15 15
  2002-071 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø270xØ170x15T SKH-51 4EA 2020-04-08 8
  2002-072 동국제강(부산) R/T SHEAR 25Tx120.5Wx1500L SKD-11 5EA 2020-04-15 15
  2002-073A 현대제철(냉연1) NOTCHER KNIFE 95Tx170Wx597.8L SKD-11 2EA 2020-04-03 3
  2002-073B 현대제철(냉연1) NOTCHER KNIFE 60Tx215Wx686L SKD-11 2EA 2020-04-03 3
  2002-074 포스코(포항) TUNDISH CUTTER 35Tx168Wx285L S45C 20EA 2020-04-10 10
  2002-075 포스코(포항) TUNDISH CUTTER 45Tx340Wx578L S45C 10EA 2020-04-27 27
  2002-076 우창기업 WORK ROLL제작 D60x2352L SUJ-2 15 2020-04-14 14
  2002-077 기아자동차(화성) MIDLE ROLL제작 D60x2080L SUJ-2 17 2020-04-14 14
  2003-001A 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER Ø201x800(200X4)Lx32NT SUS440C 2 2020-04-30 30
  2003-001B 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x1143L SUS420J2 2 2020-04-30 30
  2003-001C 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER SHAFT COVER Ø140xØ70x52T SUS420J2 4 2020-04-30 30
  2003-003 송림산업 T.C BED KNIFE 11Txx30Wx300L G3(TC) 5 2020-04-20 20
  2003-007 세아제강(군산) SLITTER KNIFE제작 D400xD250x15T SKD-61 40 2020-03-31 -0
  2003-008 아진테크 SHEAR BLADE 20Tx75Wx1304L SKD-11 2 2020-03-31 -0
  2003-009A 화진금속 SLITTER KNIFE제작 D163xD90x4T SKH-51 60 2020-04-10 10
  2003-009BA 화진금속 SPACER제작 D130xD90x0.9T SK-5강판 25 2020-04-10 10
  2003-009BB 화진금속 SPACER제작 D130xD90x3T SK-5강판 25 2020-04-10 10
  2003-009BC 화진금속 SPACER제작 D130xD90x5T SK-5강판 25 2020-04-10 10
  2003-009BD 화진금속 SPACER제작 D130xD90x7T S45C 25 2020-04-10 10
  2003-009BE 화진금속 SPACER제작 D130xD90x9T S45C 25 2020-04-10 10
  2003-009BF 화진금속 SPACER제작 D130xD90x20T S45C 10 2020-04-10 10
  2003-009BG 화진금속 SPACER제작 D130xD90x30T S45C 9 2020-04-10 10
  2003-009BH 화진금속 SPACER제작 D130xD90x40T S45C 6 2020-04-10 10
  2003-009BI 화진금속 SPACER제작 D130xD90x50T S45C 4 2020-04-10 10
  2003-009BJ 화진금속 SPACER제작 D130xD90x100T S45C 2 2020-04-10 10
  2003-010A 유화강관 SLITTER KNIFE제작 D395xD250x20T KD11MAX 100 2020-04-29 29
  2003-010B 유화강관 SLITTER KNIFE제작 D395xD250x20T CW106 10 2020-04-29 29
  2003-010CA 유화강관 RUBBUR RING제작 D390xD310x20T NBR 10 2020-04-29 29
  2003-010CB 유화강관 RUBBUR RING제작 D390xD310x30T NBR 20 2020-04-29 29
  2003-010CC 유화강관 RUBBUR RING제작 D390xD310x35T NBR 20 2020-04-29 29
  2003-010CD 유화강관 RUBBUR RING제작 D390xD310x40T NBR 20 2020-04-29 29
  2003-010CE 유화강관 RUBBUR RING제작 D390xD310x50T NBR 20 2020-04-29 29
  2003-010CF 유화강관 RUBBUR RING제작 D390xD310x100T NBR 15 2020-04-29 29
  2003-012 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 1 2020-04-10 10
  2003-013 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 5 2020-04-10 10
  2003-014 한국바스프(예산) BED KNIFE HOLDER 27.3Tx44.8Wx424L SUS630 2EA 2020-04-06 6
  2003-015 한국바스프(예산) DIE PLATE 44.5Tx106Wx998L SKD-61 4EA 2020-04-06 6
  2003-016 우진티엠씨 SHEAR KNIFE 35Tx80Wx850L SKD-11 2EA 2020-04-06 6
  2003-017 현대제철(인천) BILLET SHEAR 60Tx259Wx275L SS400+육성 10EA 2020-04-30 30
  2003-020 포스코(포항) CHOPPER KNIFE 45Tx62.5Wx243L SKD-61 12EA
12EA
2020-04-08 8
  2003-021 포스코(광양) ENTRY SHEAR 30Tx100Wx1800L SKD-11 2EA 2020-04-08 8
  2003-022 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1710L PSTCW12 6SET 2020-04-14 14
  2003-023 동부(당진) PLTCM TRIMMER KNIFE Ø407xØ240x45T CW106 10 2020-05-08 38
  2003-024 울산알루미늄 KNIFE 2Tx45Wx110L SKH-51 8 2020-04-07 7
  2003-025 한국스티롤루션 TC BED KNIFE 8Tx20Wx350L G-3 10 2020-04-15 15
  2003-026 동국제강(포항-봉강) BLADE(D40-50) 65Tx125Wx330L SKD-61 6 2020-04-15 15
  2003-027A 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER Ø200x300Lx32NT SUS420J2+TC 2 2020-05-10 40
  2003-027B 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x717L SUS420J2 2 2020-05-10 40
  2003-027C 코오롱플라스틱 COVER Ø140xØ65.5x28T SUS420J2 4 2020-05-10 40
  2003-028 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T SKH-51 6EA 2020-04-23 23
  2003-029 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø270xØ170x15T SKH-51 4EA 2020-04-23 23
  2003-030 동국제강(부산) R/T SHEAR 25Tx88Wx1500L SKD-11 8EA 2020-04-23 23
  2003-031 동국제강(부산) R/T SHEAR 25Tx88Wx1354L SKD-11 4EA 2020-04-23 23
  2003-032 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T KD11MAX 12EA 2020-04-23 23
  2003-033A 포스코(광양) D/V SHEAR 30Tx90Wx2050L CWMX 1EA 2020-04-24 24
  2003-033B 포스코(광양) D/V SHEAR 30Tx105Wx2050L CWMX 1EA 2020-04-24 24
  2003-034 포스코(광양) DCS KNIFE 25Tx75Wx1550L SKD-11 2EA 2020-04-24 24
  2003-035 포스코(광양) KNIFE HOLDER 85Tx235Wx1945L
105Tx205Wx1940L
S45C 1SET(각1EA) 2020-05-07 37
  2003-036 금문철강 SHEAR KNIFE 39Tx98Wx510L SKD-61 4EA 2020-04-15 15
  2003-037 MNS AT STRIP CORE Ø300xØ120x5T S45C 50EA 2020-05-12 42
  2003-038 KSP STEEL SLITTER KNIFE외 Ø165xØ85x3T외 SKH-55 1SET(총2104EA) 2020-05-29 59
  2003-039 엔에스오 TC BED KNIFE 23.8Tx87Wx396L SKD-61+TC 1 2020-04-03 3
  2003-040A 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE A 32Tx71Wx268L SKD-61 12 2020-05-29 59
  2003-040B 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE B 32Tx71Wx268L SKD-61 12 2020-05-29 59
  2003-041 현대제철(냉연2) DRUM SHEAR (TCM 출측 ROTARY SHEAR) 38Tx60.5Wx1800L SKD-11 3 2020-05-13 43
  2003-042A 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx44.5Wx205L SKH-51 4 2020-04-24 24
  2003-042B 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx30Wx34.5L SKH-51 8 2020-04-24 24
  2003-043A 한국제강 KNIFE(A TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-61 14 2020-04-30 30
  2003-043B 한국제강 KNIFE(B TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-61 10 2020-04-30 30
  2003-044 한국제강 KNIFE 40Tx114Wx698L SKD-61 10 2020-04-30 30
  2003-045 한국제강 KNIFE 32Tx146Wx178L SKD-11 20 2020-04-30 30
  2003-046 한국바스프(예산) TC BED KNIFE 8Tx20Wx424L TC(G3) 5EA 2020-04-21 21
  2003-047 현대제철(인천) R/T SHEAR 26Tx92Wx230L CW1 30EA 2020-04-30 30
  2003-048A 현대제철(인천) D/V SHEAR 40Tx188Wx420L CW106 4EA 2020-04-30 30
  2003-048B 현대제철(인천) D/V SHEAR 40Tx181Wx420L CW106 2EA 2020-04-30 30
  2003-049 포스코(광양) NOTCHER KNIFE 75Tx310Wx620L SKD-11 2EA 2020-05-02 32
  2003-049A 포스코(광양) NOTCHER KNIFE 100Tx260Wx520L SKD-11 2EA 2020-05-02 32
  2003-050 현대제철(냉연1) T/R KNIFE Ø315xØ200x40T CWMX 20EA 2020-04-30 30
  2003-051 원일사 SLITTER KNIFE Ø145xØ75x4T SKD-11 100EA 2020-05-08 38
  2003-052 원일사 SLITTER SPACER Ø102xØ75x100T 외 S45C 1SET(총125EA) 2020-05-08 38
  2003-053 동성나이프 SHEAR BLADE 20Tx90Wx1800L SKD-11 1 2020-04-23 23
  2003-054 이구산업 TRIMER KNIFE D250xD120x15T KD11MAX 8 2020-04-21 21
  2003-055 현대제철(당진) EQ 하부 WORK ROLL D50x2202L PSTCW12 20 2020-04-28 28
  2003-056 현대제철(당진) EQ 상부 WORK ROLL D50x1820L PSTCW12 10 2020-04-28 28
  2003-057 현대제철(당진) EQ 하부 WORK ROLL D50x2202L PSTCW12 20 2020-04-28 28
  2003-058 현대제철(당진) EQ 상부 WORK ROLL D50x1820L PSTCW12 10 2020-04-28 28
  2003-059 현대제철(당진) 철근 D/S LINER 63Wx240Lx0.2T~1T SK-5강판외 25 2020-03-31 -0
  2003-060 동국제강(포항-봉강) BLADE(2CL1319) 35Tx68Wx85L SKD-61 20 2020-04-30 30
  2003-061A 한국특수형강(사상) KNIFE 25Tx120Wx210L SKD-11 20 2020-04-30 30
  2003-061B 한국특수형강(사상) KNIFE 20.5Tx100.3Wx120L SKD-11 20 2020-04-30 30
  2003-062A 현대제철(포항) MDUNT SHEAR BLADE 120Tx250Wx578.73L SKT-4 4 2020-04-30 30
  2003-062B 현대제철(포항) MDUNT SHEAR BLADE 120Tx250Wx515L SKT-4 4 2020-04-30 30
  2003-063 현대제철(냉연1) 레벨링밀 백업롤 Ø160x342/400L PSTCW12 4SET 2020-05-27 57
  2003-064 현대제철(냉연1) 레벨링밀 백업롤 Ø160x233/291L PSTCW12 24SET 2020-05-27 57
  2003-065 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 10Tx30Wx300L G-3 2 2020-04-30 30
  2003-066 대연인터네쇼널 TRIMER KNIFE D550xD350x35T KD11MAX 16 2020-05-04 34
  2003-067A 대연인터네쇼널 SHEAR KNIFE(V) 제작 30Tx128Wx2000L CWMX 8 2020-05-04 34
  2003-067B 대연인터네쇼널 SHEAR KNIFE 제작 30Tx110Wx2000L CWMX 4 2020-05-04 34
  2003-068A 대연인터네쇼널 SHEAR KNIFE(V) 제작 30Tx128Wx2000L SKD-61 4 2020-05-04 34
  2003-068B 대연인터네쇼널 SHEAR KNIFE 제작 30Tx110Wx2000L SKD-61 2 2020-05-04 34
  2003-069A 한국이엠 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 2 2020-05-21 51
  2003-069B 한국이엠 SHAFT D125/105x803L SCM440 2 2020-05-21 51
  2003-070A 한국이엠 T.C R.T CUTTER제작 D200x300Lx32NT SUS304+TC 2 2020-04-29 29
  2003-070B 한국이엠 SHAFT D125/105x703L SCM440 2 2020-04-29 29
  2003-071 에이엠텍 3KF INSERT 3KF-3.56xR0.45 CERMET 1000 2020-06-30 91
  2003-072A 한국이엠 T.C BED KNIFE 10Tx34Wx400L G3(TC) 2 2020-04-29 29
  2003-072A 동국제강(부산) R/T SHEAR 25Tx80Wx1354L SKD-11 4EA 2020-05-20 50
  2003-072B 한국이엠 T.C BED KNIFE 7Tx25Wx300L G3(TC) 2 2020-04-29 29
  2003-072B 동국제강(부산) R/T SHEAR 25Tx88Wx1354L SKD-11 4EA 2020-05-20 50
  2003-073 근덕기업 ROUND KNIFE Ø110xØ75x1T SKH-51 8EA 2020-04-15 15
  2003-074A 포스코(태국) ENTRY SHEAR 25Tx75Wx2200L SKD-11 1EA 2020-05-20 50
  2003-074B 포스코(태국) ENTRY SHEAR 25Tx119Wx2200L SKD-11 1EA 2020-05-20 50
  2003-075 포스코(태국) T/R KNIFE Ø350xØ220x25T KD11MAX 8EA 2020-05-20 50
  2003-076 포스코(포항) 12 SHEAR KNIFE 32Tx190Wx210L SKD-61 12EA 2020-05-22 52
  2003-077 포스코(포항) CHOPPING SHEAR 50Tx100.42Wx127L SKD-61 10EA
10EA
2020-05-22 52
  2003-078 포스코(포항) CROP SHEAR 115Tx197Wx2050L SKD-61 2EA
2EA
2020-05-15 45
  2003-079 포스코(광양) T/R KNIFE Ø450xØ250x40T CW106 12EA 2020-05-08 38
  2003-080 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx215Wx800L SKD-61 2 2020-05-30 60
  2020-039 엔에스오 TC BED KNIFE 23.8Tx87Wx396L SKD-61+TC 1 2020-04-03 3